Ayat Pengingat, Petunjuk dan Penyejuk Jiwa

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

Oleh: Dra. Hj. Elly Iriani*

Allah SWT telah menurunkan petunjuk-Nya yang banyak sekali dicantumkan dalam Kitab Suci Al Quran. Petunjuk di dalam ayat-ayat suci tersebut disampaikan melalui Nabi dan Rasulullah, Muhammad SAW, Nabi terakhir yang mejadi panutan bagi umat Islam sampai akhir zaman. Di dalam Quran pun juga disebutkan banyak kisah para nabi dan rasul sebelum Muhammad SAW.
Sebagai kaum Muslimin, apa yang sampaikan oleh Allah SWT kemudian diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya melalui sahabat-sahabat dan alim ulama, harus dijadikan pedoman hidup umat Muslim. Ajaran-ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW merupakan pendidikan agama yang harus dijadikan pegangan hidup menuju derajat ketakwaan kepada Allah SWT. Takwa untuk menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
Kitab suci Al Quran yang diturunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad, terdiri dari 114 surah, 30 juz dan 6236 ayat. Kesemuanya ayat ini tentunya memiliki arti dan makna yang mendalam sebagai bentuk ajaran manusia agar selamat di dunia dan akherat. Selain itu, ayat-ayat dalam Al Quran juga mengandung makna mengingatkan manusia akan banyak hal, baik urusan di dunia maupun urusan akherat.
Banyak aspek pendidikan tentang agama Islam yang bisa menuntun umat untuk mejalankan kehidupan sehari-hari dengan berpegang teguh pada jalan Allah SWT. Sebab, apabila dikaji secara mendalam, semua aspek kehidupan manusia di dunia disuratkan dan disiratkan dalam Al Quran.
Bahkan, secara gamblang, kehidupan setelah alam dunia, mulai kubur hingga alam akherat, juga ada penjelasannya. Karena itu, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menjadikan Al Quran sebagai kitab suci yang harus dipercayai dan diimani sebagai pedoman hidup beragama.
Berikut penulis sampaikan ayat Al Quran yang mudah-mudahan dapat mengingatkan umat Islam dan memberi petunjuk agar hati menjadi sejuk. Penulis sebutkan ada delapan ayat saja dalam bahasan kali ini. Jumlah ini bagian kecil dari ribuan ayat dalam Al Quran yang semua memberikan pencerahan dan petunjuk bagi manusia.
1. Awas, harta dan anak dapat melalaikanmu!
Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. (QS. Al-Munafiqun 9)
2. Bersegeralah menghadiri shalat Jumat
Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al Jumuah 9)
3. Al Quran memberi petunjuk dan kabar gembira
Sesungguhnya Al Qu’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, Kami sediakan bagi mereka azab yang pedih (QS. Al Isra 9-10)
4. Renungan tentang eksistensi manusia
Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati? (QS. Al Qiyaamah 36-40)
5. Istighfar, adalah pintu rizki
Maka aku katakan kepada mereka: ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? (QS. Nuh 10-13)
6. Lagi, kunci pintu rizki…
Katakanlah: “Hai manusia, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kamu”. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia. (QS. Al Hajj 49-50)
7. Ayat yang menginspirasi sistem multilevel
?Barangsiapa memberi syafaat kebaikan, maka ia akan memperoleh bagian darinya (An Nisa 85)
8. Hanya bagi-Nya Sang Maha Hebat
Katakanlah: “Sesungguhnya aku hnya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatupun dengan-Nya. Katakanlah: “Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatanpun kepadamu dan tidak (pula) suatu kemanfaatan. Katakanlah: “Sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorangpun dapat melindungiku dari (azab) Allah dan sekali-kali aku tiada akan memperoleh tempat berlindung selain dripada-Nya. (QS. Al Jin 20-22).
Demikian delapan ayat-ayat suci dalam Al Quran yang bisa memberikan pengingat, petunjuk dan penyejuk hati manusia. Kesemuanya itu jika dipahami, dihayati, lantas dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, akan mampu membawa nikmat. Nikmat Islam dan Nikmat iman bagi umat Islam mencapai derajat ketakwaan kepada Allah SWT.
Apalagi Allah SWT sudah memberikan janji bagi umat-Nya yang bertakwa akan mendapatkan surga-Nya nanti di akherat. Dan di sana nanti, mereka kaum Muslimin yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan kekal abadi.(*)
*)Pengawas Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung.

Baca Juga:  RELASI KEKUASAAN DAN PENGETAHUAN

Tags:
author

Author: